Uitval op school

Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur biedt ‘t Quinikke een ontwikkelingsplek voor kinderen en jongeren die deels of volledig zijn uitgevallen binnen het onderwijs.

Samen met alle betrokken partijen wordt een plan gemaakt om kinderen/jongeren vanuit hun mogelijkheden en draagkracht een passend traject te bieden met als doel om zich weer te kunnen verbinden met het onderwijs.

wns2016
20141114_162344

Soms betreft het een korte periode waarin een tijdelijke time-out nodig is door persoonlijke omstandigheden van een kind/jongere. Er is bijvoorbeeld geen passende school gevonden of een kind zit emotioneel te vol om tot leren te kunnen komen.

Soms is er sprake van volledige uitval en een beperkte belastbaarheid waardoor er in kleine stapjes gewerkt wordt naar herstel. Denk hierbij aan kinderen/jongeren met een schooltrauma.

We werken in dit traject naast het kind/jongere. Veelal hebben kinderen zich lange tijd niet gehoord en gezien gevoelt en zijn ze het vertrouwen in mensen op school volledig kwijt. Door ze eigenaarschap te geven over hun proces voelen ze zich serieus genomen en kunnen kinderen/jongeren in een passend tempo stappen zetten in hun ontwikkeling.

We werken in drie fases:

* de rustfase, waarin we eerst werken aan een vertrouwensrelatie met het kind/jongere en aandacht hebben voor ontspanning.

* de onderzoeksfase, waarin we bekijken wat een kind/jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en wat de onderwijsbehoefte is. Hier komt een stappenplan uit voort met daarin gestelde doelen.

* de uitvoering van het stappenplan, waarbij we stap voor stap bekijken hoe een nieuw genomen stap uitwerkt en of de volgende stap passend is om te zetten. Denk hierbij aan het weer oppakken van schooltaken en het bezoeken van een school.

De dagen hebben een duidelijke structuur, maar bieden ruimte voor de persoonlijke behoeftes van de kinderen/jongeren. Er is in de ochtend ruimte voor schoolse activiteiten en in de middag werken we aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen/jongeren.

De groepjes zijn klein (max 4 tot 6) en er is ruimte voor veel individuele begeleiding. Ieder kind/jongere volgt zijn eigen maatwerktraject en wordt geholpen bij het maken van zijn/haar puzzel naar weer gelukkig zijn en het volgen van passend onderwijs.

Reactiemogelijkheid is gesloten