Tarieven

bord

Kinderen 4 t/m 18 jaar:

Bij coaching voor kinderen hanteren wij een uurtarief van € 60,- per uur. Hieronder vallen de diensten individuele coaching, ouder en kind coaching, observatie, verslaglegging, telefonische coaching, ouderbegeleiding en angsttraining.

Het is ook mogelijk om kinderen individueel of in een kleine groep langdurig te begeleiden vanuit een PGB of vergoed vanuit de gemeente.

Volwassenen

Bij coaching voor volwassenen hanteren wij een uurtarief van € 70,- per uur. Hieronder vallen de diensten individuele coaching, telefonische coaching en angsttraining.

Bij coaching voor koppels en gezinnen hanteren wij een uurtarief van € 80,- per uur.

Tevens is het mogelijk om vergoed vanuit de WMO of PGB deel te nemen aan onze dagactiviteiten.

Bij bedrijfscoaching waaronder, individuele coaching,  teamcoaching en sollicitatieronden worden onze prijzen op maat aangeboden.

‘t Quinikke heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten in Noord Limburg. Hierdoor is het mogelijk om op basis van een indicatie via WMO of JW gebruik te maken van onze diensten.

Natalle is aangesloten bij de NOBCO en KREAC.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u hier nalezen via het menu bij tarieven.

Reactiemogelijkheid is gesloten