Op de grond

De basis van je relatie met een paard begint op de grond. Om een voorbeeld te noemen: Als je naar een wedstrijd wilt, maar je krijgt je paard niet op de trailer, zul je er nooit komen.

Wanneer je meer begrijpt over de manier waarop paarden denken en communiceren, kun je veel problemen voorkomen en eventueel makkelijker oplossen. Denk hierbij aan problemen met afspuiten, longeren, ontwormen, laden, rijden, naar de wei brengen enzovoort.

rostal85

Omgaan met paarden heeft te maken met afstemming, lichaamstaal, energie en leiderschap. Een paard is een kudde en vluchtdier en heeft leiding nodig om zich veilig te voelen. Ieder paard is uniek en vraagt om een andere aanpak. Door het werken met verschillende paarden leer je omgaan met je eigen energie en groeit je vermogen tot afstemming.

Valkuilen van mensen zijn ongeduld, prestatiedrang, faalangst en simpelweg geen tijd nemen om eens goed naar je paard te kijken.

Wat kunnen we jou bieden?

We kunnen je ondersteunen in je eigen leerproces met paarden. Je leert door middel van observeren de kleinste signalen van paarden herkennen en ook wat deze betekenen. Je leert d.m.v. lichaamstaal het paard te laten bewegen en volgen. Je leert hoe je obstakels kunt overwinnen en tot slot en zeer belangrijk, je leert samenwerken, leiding geven en sluit zo vriendschap met het paard.

We bieden begeleiding op onze eigen locatie met onze paarden. Ook is het mogelijk om met je eigen paard hier te komen of begeleid te worden op locatie.

Nieuwsgierig geworden en wil je aan de slag?? Neem contact op om een afspraak te maken.

Reactiemogelijkheid is gesloten