Individueel

Bij individuele bedrijfscoaching richten we ons vooral op twee thema’s.

Leiderschap en U & Uw Functie

Leiderschapstraining

Heeft u een nieuwe functie? Een nieuw team? Of loopt u tegen een aantal zaken aan op de werkvloer?

Een coachsessie met een paard biedt tal van mogelijkheden om u te laten groeien als ‘natuurlijk’ leider. Door het uitvoeren van activiteiten met een paard of een kudde, wordt u door de paarden gespiegeld. Hierdoor wordt u zich bewust van diverse patronen van uzelf en hoe de omgeving (uw team) hierop reageert.

U kunt hierdoor uw leiderschapskwaliteiten vergroten, ze meer eigen maken, zelfvertrouwen opbouwen en groeien in congruent handelen.

SONY DSC

U zult inzicht krijgen in patronen, experimenteren met nieuw gedrag en gevoel en vervolgens de veranderingen verankeren.

U & Uw Functie

Bent u de verbinding met uzelf kwijt geraakt? Functioneert u volgens de wensen van uw functie, maar niet meer als u zelf. Of misschien is dat nu net de vraag en weet u het niet zo goed. Bent u gelukkig in uw werk? Of is het tijd voor iets anders?

Tijdens een coachsessie met paarden, krijgt u door middel van het uitvoeren van activiteiten antwoorden op uw vraag. Paarden reageren op kleine en non-verbale signalen, ze zijn erg gevoelig en reageren zonder oordeel vanuit het hier en nu.

Doordat u zich bewust wordt van uw gedrag en gevoel in situaties en hierbij kijkt naar de verschillen in hoe u vanuit uw functie of als persoon zou handelen, wordt er veel duidelijk. Ook de reactie van het paard op uw handelen zal u iets zeggen en zorgen voor inzichten.

SONY DSC

Deze inzichten kunnen u helpen bij het bepalen van grenzen, het opdoen van zelfkennis en het kiezen voor eventuele veranderingen. Vervolgens kunt u direct experimenteren met nieuw gedrag en zo ontdekken wat het u zou kunnen brengen.

De sessies zijn laagdrempelig en ervarings-en oplossingsgericht. Veelal zijn maar enkele sessies nodig om tot resultaat te komen. Ervaring met paarden is niet nodig, de activiteiten vinden plaats op de grond naast het paard.

Reactiemogelijkheid is gesloten