Coaching & Begeleiding kinderen/jongeren

Ik voel me anders dan anderen.
Ik kan niet goed met anderen samen spelen.
Ik ben bang om dingen verkeerd te doen.
Ik word gepest.
Mijn ouders zijn gescheiden.
Ik ben zo druk in mijn hoofd.
Ik wil alleen nog maar computeren.
Ik vind mezelf niet zo leuk en aardig.
Ik kan me moeilijk concentreren.
Ik word vaak heel erg boos.
Ik voel me zo alleen.
Ik voel me niet begrepen.
Ik wil niet naar school.

IMG-20140617-WA0009

Kinderen/jongeren met deze of soortgelijke vragen hebben veelal moeite om zich met hun omgeving te verbinden. Zij kunnen niet aan verwachtingen voldoen en hebben hier last van. Op ‘t Quinikke gaan we hier mee aan de slag!

Er zijn veel kinderen/jongeren met een vraag om hulp. Veelal krijgen kinderen/jongeren met bepaalde problematiek een diagnose. Vervolgens hebben zij hulp nodig om met hun problematiek om te gaan, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen verbinden met hun omgeving.

Thema’s van kinderen/jongeren zijn eenzaamheid, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, pesten, ouders die scheiden, ADHD, ASS, ADD, ontwikkelingsproblematiek, niet meer naar school gaan of willen enzovoort.
Deze kinderen/jongeren hebben profijt van begeleiding, omdat we samen bekijken naar wat en hoe hij/zij zelf kan veranderen in het gedrag, zodat hij/zij zich prettiger kan voelen. We richten ons hierbij op de vermogens van hem/haar. Wanneer kinderen/jongeren zich bewust worden van hun gedrag en hiermee vanuit eigen inzicht mogen spelen, kunnen wij ze helpen hun eigen oplossing te vinden en deze te leren toepassen.

lininbak

Wij coachen en begeleiden de kinderen/jongeren vanuit spel, beweging en contact met dieren en rijken zo een begeleidende hand op het eigen pad van uw kind.

Een traject kan kort- of langdurig worden ingezet als vorm van begeleiding/ondersteuning.

Het mogelijk om uw kind kort- of langdurig te begeleiden vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet of via een pgb, waarbij we vanuit een handelingsplan werken aan de doelen van uw kind.

Om kinderen/jongeren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat de omgeving wil en kan aansluiten bij de groei van uw kind. Hij/zij kan het immers niet alleen! Dit betekent dat er voor de ouders en de omgeving van het kind ook veranderingen zullen plaatsvinden. Veelal is het nodig om ook met de omgeving van het kind te werken, zodat het kind en de omgeving met elkaar mee kunnen bewegen.

Reactiemogelijkheid is gesloten