Groepsbegeleiding

 Begeleiding voor kinderen, jongeren, volwassenen op ‘t Quinikke.

In het groen groeien, bloeien, genieten en jezelf zijn!

peotsplaats

Onze missie:

Veel kinderen, jongeren en volwassenen met een speciale behoefte hebben moeite om zich te verbinden met de omgeving en om aan alle verwachtingen van de maatschappij te voldoen.

Wij kunnen deze doelgroep via contact met de natuur en dieren helpen om sterker te worden en te leren omgaan met hun hulpvraag, zodat ze vervolgens weer aansluiting vinden in onze huidige maatschappij.

Onze locatie is gevestigd midden in een natuurstiltegebied. De actviteiten zijn afgestemd op de seizoenen en zoveel mogelijk buiten!

Kinderen en Jongeren:

De groepsbegeleiding is bedoeld voor kinderen en jongeren met een speciale behoefte, denk hierbij aan kinderen met autisme, ADHD, HSP, flexibiliteits-problemen en gedragsproblematiek.

Ook kinderen en jongeren die uitgevallen zijn op school en behoefte hebben aan begeleiding op hun weg terug naar school hebben baat bij deelname aan de groepsbegeleiding.

kids samen kopie

Individueel of in een kleine groep en onder deskundige begeleiding, krijgen kinderen/jongeren de kans om zichzelf verder te ontwikkelen, open te bloeien en zich beter te leren verbinden met de maatschappij.

Op onze locatie kunnen de kinderen/jongeren voor dieren zorgen, timmeren, knutselen, schilderen, wandelen, deelnemen aan leerzame activiteiten en eindeloos buiten spelen.

We bieden een afwisselend programma, waarbij de inbreng van de kinderen/jongeren van groot belang is. De kinderen/jongeren krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte! De omgeving is rustig, uitnodigend en rijk aan natuurlijke prikkels. De groepjes zijn klein en er is ruimte voor ieder kind.

buitenspelen

Werkwijze:

We bieden maatwerk en werken met de kinderen/jongeren aan hun persoonlijke doelen via een handelingsplan. Belangrijke pijlers binnen onze groepsbegeleiding zijn: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, samenwerken, flexibiliteit, contact maken, sociale vaardigheden, concentratie, acceptatie en ontspanning.

Volwassenen:

Volwassenen zijn ook van harte welkom. In overleg kun je op onze prachtige locatie helpen bij de verzorging van de paarden en andere dieren. Werk je graag in de tuin of houd je van klussen? Ook dan kun je helemaal je ei kwijt. Wij leveren hierbij maatwerk waarbij gewerkt wordt aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid en aansluiting vinden in de maatschappij. Onderliggende problematieken kunnen in aparte trajecten op maat worden samengesteld.

moestuin

Financiering & Aanmelding.

Groepsbegeleiding kan bekostigd worden via zorg in natura(JW), een PGB of eigen middelen.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen via contact.

Reactiemogelijkheid is gesloten